Gebruikersovereenkomst Leadle BV

Definities:
In deze gebruikersovereenkomst wordt verstaan onder;
1. Deelnemer:
De fysieke en/of rechtspersoon waarmee deze overeenkomst afgesloten wordt, daarin in begrepen elke persoon die handelt of waarvan Leadle B.V. redelijkerwijze kan aannemen dat hij handelt met bijhorende machtiging of kennis, en is kortom de gebruiker/deelnemer van de website als zijnde een offrerend vak bedrijf in de betreffende vak branche, en zo gebruiker van deze gebruikersovereenkomst.
2. Consument/offerteaanvrager:
Degene die zijn/haar N.A.W.T.E. gegevens via de website verzendt naar deelnemer(s) en opdrachtgever is voor het laten maken van een offerte/prijsopgave voor gevraagde vakgerichte werkzaamheden of degene die telefonisch wordt doorverbonden via het telefoonnummer dat gecommuniceerd wordt door Leadle B.V.op één van de vakgerichte websites.
3. N.A.W.T.E gegevens:
Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer en E-mail adres.
4. Gebruikersovereenkomst:
Elke contractuele band tussen Leadle B.V. en deelnemer die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van diensten of goederen of een combinatie daarvan door Leadle B.V. aan deelnemer. Voor deelname en het gebruik van de website(s) van Leadle B.V. gelden de volgende gebruikersvoorwaarden. Door zich aan te sluiten op de website(s) van Leadle B.V., en gebruik te maken van de diensten die op de website(s) van Leadle B.V. worden aangeboden gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.
5. Offerteaanvraag / Lead:
Een offerteaanvraag of een telefonische oproep gegeneerd door een (branche) websites van het Leadle B.V. netwerk. De offerte aanvragen via e-mail moeten minimaal voorzien zijn van correcte N.A.W.T.E gegevens van de offerteaanvrager. De offerteaanvragen via telefoon moeten minimaal een gespreksduur hebben van 30 seconden. De telefonische oproepen van potentiele klanten zijn te herkennen aan de telefonisch melding ‘Lead via Leadle’ die men te horen krijgt alvorens de verbinding tot stand wordt gebracht.
6. Leadle B.V.:
De exploitant en/of eigenaar van websites, ingeschreven onder KvK nummer 53494202 te Groningen.


Artikel 1. Doel van Leadle netwerk
Het netwerk bestaat uit websites voorzien van branche informatie met als doel offerteaanvragen per e-mail en/of telefoon te genereren en stelt u in staat om offerteaanvragen (leads) te ontvangen van consumenten voor werkzaamheden met betrekking tot uw vakgebied. Leadle B.V. is nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de website(s). Het Leadle netwerk van websites is een virtuele marktplaats. Het netwerk van websites van Leadle B.V. brengt vraag en aanbod bij elkaar en vervult niet de rol van intermediair. De deelnemer dient zelf contact te leggen met de consument, gebruikmakend van de naar deelnemer toegezonden N.A.W.T.E. gegevens van de betreffende consument, om tot een afspraak en/of huisbezoek te komen voor het maken van een offerte of gelijksoortige dienst.

Wat u van Leadle B.V. kunt verwachten:
Het Leadle netwerk genereert – door middel van websites – leads/offerteaanvragen. Dit zijn zowel particulieren als bedrijven. Deelnemers kunnen exclusief worden aangesloten op het Leadle netwerk voor (een) bepaalde regio(‘s) gecombineerd met een branche. Door het verschaffen van relevante informatie en door specifieke vraagstelling op de bij Leadle aangesloten branche websites tracht Leadle leads van hoge kwaliteit te leveren. Er kan slechts één bedrijf zijn aangesloten op het netwerk voor een bepaalde regio en branche. Dit bedrijf heeft via zijn inlog kenbaar gemaakt dat hij op dat moment de hoogste leadprijs wil betalen voor de nog te ontvangen leads.


Artikel 2. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door het aanvraagformulier (op de website Leadle.nl) in te vullen en het verzenden daarvan. Elke toekomstige deelnemer is verplicht het aanvraagformulier volledig en naar waarheid ingevuld te zenden aan Leadle. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een e-mail met een bevestigingslink erin (digitale handtekening). Uw deelname wordt pas definitief nadat u op deze bevestigingslink hebt geklikt zodat wij uw mailbox en uw deelnameaanvraag hiermee hebben kunnen controleren. Leadle B.V. behoudt zich het recht voor, om uw gegevens via wettelijke toegestane wegen te verifiëren. De hoogste leadprijs betalende deelnemer is automatisch aangesloten op het systeem en ontvangt exclusief leads.

Artikel 3. Aansluiting
Na aanmelding van uw bedrijf en goedkeuring door Leadle, zal Leadle uw bedrijf – na het uitbrengen van het hoogste bod voor een branche en regio – uw account binnen een tot drie werkdagen activeren via onderstaande regels;
3.1. Aansluiting:
Op normale werkdagen: na goedkeuring van uw aanmelding ontvangt u binnen 24 uur toegang tot het Leadle biedingsysteem.
3.2. Aansluiting:
In het weekend en op zon- en feestdagen; ontvangt u op de eerstvolgende werkdag toegang tot het biedingsysteem.
3.3. Aansluiting:
Leadle behoudt zich het recht voor om uw aansluiting zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen.
3.4 Aansluiting:
Na het uitbrengen van het hoogste bod per regio en branche, via het persoonlijk account op Leadle.nl, is de deelnemer direct aangesloten op het netwerk van websites en worden alle reacties van potentiele klanten doorverbonden naar de door de deelnemer ingevulde contact gegevens.
3.5 Aansluiting:
Het kan voorkomen dat er niet (meer) op regio’s geboden kan worden. Deze regio’s zijn voorzien van “Leadle zeker”. “Leadle zeker” wil zeggen dat er een exclusiviteitsrecht voor bepaalde tijd is met een bepaalde deelnemer is overeengekomen.
3.6 Aansluiting:
De aansluiting (doorverbinding) is exclusief per regio gecombineerd met een branche. Dat wil zeggen dat de leads naar één (1) deelnemer per branche gecombineerd met regio worden doorverbonden en gestuurd. Uitzondering: Indien een deelnemer om welke reden dan ook niet binnen 30 seconden de telefoon kan beantwoorden of doorverbind naar een voicemail of het opgegeven telefoonnummer van deelnemer niet bereikbaar is of deelnemer in gesprek is, heeft Leadle het recht om de lead door te verbinden naar een andere deelnemer.


Artikel 4. Offerteaanvraag / lead(s)
Onder lead(s) wordt verstaan;
4.1. Een ingevuld offerteaanvraagformulier of contactformulier (via de website(s) van Leadle) door de consument/offerteaanvrager, met vermelding van zijn/haar correcte, actuele en naar waarheid ingevulde N.A.W.T.E gegevens. Waarvan in ieder geval, Naam, Woonplaats en E-mail en/of telefoonnummer ingevuld moeten zijn zodat de deelnemer contact met de aanvrager kan opnemen. Vanwege discretie van enkele beroepen kan dit afwijken zoals vermeld op de branche website.
4.2 Een telefonische oproep doorverbonden naar het telefoonnummer van deelnemer via één of meerdere telefoonnummers die gecommuniceerd worden op de website(s) voor deze bepaalde branche met een minimale gespreksduur van 30 seconden.
4.3 U kunt de gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitbrengen van een offerte, het beantwoorden van het verzoek of om in contact te komen met de aanvrager.

Artikel 5. Communicatie
Deelnemer is verplicht het door hem opgegeven e-mailadres werkend te houden en ervoor te zorgen dat e-mail van Leadle en/of het IP adres van Leadle niet geblokkeerd worden. Deelnemer is gehouden het door hem opgegeven telefoonnummer werkend te houden. Deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen zodat telefonische oproepen en offerteaanvragen altijd kunnen worden afgeleverd bij deelnemer. Indien er om wat voor reden dan ook leads niet kunnen worden afgeleverd, kan Leadle de deelnemer op ieder moment de aansluiting staken of doorverbinden naar een andere deelnemer. Op alle contact- en offerteaanvragen ontvangen per e-mail, wordt door deelnemer maximaal binnen 24 uur na ontvangst gereageerd. Leadle ontvangt op hetzelfde moment als haar deelnemers een kopie van de verzonden e-mail zoals onze deelnemers die ook ontvangen. Leadle kan op deze manier zien dat de e-mail is verzonden door de website naar haar deelnemers. Deelnemer verklaart zich akkoord dat alle communicatie van Leadle aan de deelnemer per e-mail wordt verstuurd. Deelnemer zal, bij wijziging van zijn adres en of account gegevens, Leadle daar direct van op de hoogte brengen. Deelnemer zal alle e-mail correspondentie aan Leadle met betrekking tot klachten, reclamaties, creditering etc. uitsluitend richten aan het e-mailadres: info@leadle.nl Leadle is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van aanvragen of andersoortige informatie in de
deelnemers’ mailbox veroorzaakt door:
– het door de deelnemer nemen van een nieuw e-mailadres zonder hiervan Leadle in kennis te brengen,
– problemen tussen deelnemer en de provider van de deelnemer,
– een door de deelnemer ingestelde beveiliging of ontvangende hardware en/of software,
– programma(s) zoals; spamfilters, virusscanners, firewalls van de deelnemer.
– enige andere vormen van dergelijke software of hardware systemen aan de zijde van de deelnemer.


Iedere deelnemer kan zijn Internet provider, websitebeheerder en beveiligingssoftware verzoeken om de e-mailadressen en het IP adres van Leadle toe te voegen aan de ‘‘white list’’ van vertrouwde websites. Het doorsturen van aanvragen naar u geschiedt automatisch en zonder fysieke tussenkomst van de zijde van Leadle. Uitzondering hierop zijn technische storingen aan uw zijde of de zijde van Leadle waardoor het noodzakelijk is om een aanvraag op alternatieve wijze toch door te
zenden aan de deelnemende partij.


Artikel 6. Duur overeenkomst en beëindiging tot deelname
Duur van deelname is voor onbepaalde tijd zolang deelnemer de hoogst betaalde leadprijs heeft geboden per regio(‘s) gecombineerd met een branche voor toekomstige leads. Het beëindigen van deelname kan u op ieder gewenst moment zelf doen door uw bod te verwijderen via uw persoonlijke inlog. Per direct ontvangt u dan geen leads meer, de leads die u tot het moment van beëindigen heeft ontvangen worden in rekening gebracht;
6.1. Opzegging:
Leadle behoudt zich het recht voor om uw aansluiting zonder opgaaf van reden te verwijderen uit het Leadle netwerk.
6.2. Openstaande facturen bij beëindiging:
Alle openstaande facturen voorafgaand aan de datum van opzegging dienen per direct te worden overgemaakt aan Leadle. Eindfacturatie vindt vervolgens plaats in de daaropvolgende maandelijkse periode.
6.3. Reclamatie:
Over niet juiste of onvolledige aanvragen dient u binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur, uitsluitend via: info@leadle.nl aan Leadle te melden. Uw reclamatie moet voorzien zijn van de reden van reclamatie. In principe komen alleen aanvragen voorzien van foutieve adresgegevens in aanmerking voor reclamatie. Aanvragen van klanten die u niet heeft kunnen bereiken, of die geen offerte meer van u wensen kunnen niet gereclameerd worden. Telefonische leads met een gesprekstijd korter dan 30 seconden worden niet in rekening gebracht. Indien er een oproep wordt doorverbonden die redelijkerwijs niet als serieuze oproep van een consument beschouwd wordt, heeft deelnemer de mogelijkheid om door de ‘‘5’’ in te toetsen de oproep te beëindigen. Dit telefoonnummer wordt dan automatisch geblokkeerd en kan niet meer bellen naar het telefoonnummer. Na controle van de klacht door Leadle wordt bij een gegronde reden een creditnota voor deze aanvraag/aanvragen gemaakt.


Artikel 7. Prijzen en betaling
De vergoeding voor het ontvangen van offerteaanvragen via websites van Leadle zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De verschuldigde vergoeding zal voor 100% verschuldigd zijn aan, en worden gefactureerd door Leadle B.V. Facturering vindt maandelijks plaats aan het begin van iedere nieuwe maand, rond 1 januari, 1 februari, 1 maart, enzovoort. Het gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. U betaalt slechts de geleverde leads vermenigvuldigd met de door u bepaalde leadprijs, opgegeven via uw persoonlijke inlogaccount en door u digitaal bevestigd. U betaalt achteraf alleen de geleverde leads tegen het geboden bedrag. Voor alle telefonische leads, betaalt deelnemer een toeslag, bovenop de leadprijs. De toeslag per gemaakte gespreksminuut van de oproepen doorverbonden naar de vaste eindbestemming (telefoonnummer) van deelnemer bedraagt € 0,25 en voor een mobiele eindbestemming € 0,50. Maandelijks worden de gemaakte
gespreksminuten gespecificeerd. Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn uw verplichtingen nakomt wordt automatisch de doorverbinding gestaakt en uw account geblokkeerd. Leadle B.V. geeft facturen ouder dan 40 dagen uit handen aan een gerechtsdeurwaarder. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening.


Artikel 8. Uitsluiting
Leadle B.V. behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik/deelneming van of aan de website(s) indien u op enige wijze handelt in strijd met deze deelname voorwaarden en/of enige bepaling van het Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van Leadle B.V. om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen.


Artikel 9. Vrijwaring
U vrijwaart Leadle B.V. volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden, op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website en de daaruit aangeboden diensten.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
Leadle B.V. en de informatie – en of dienstenleveranciers en de (door Leadle B.V. geëxploiteerde) website(s) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische publicatie van Leadle en aanverwante diensten. Storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Artikel 11. Doorverkoop
Het is de deelnemer niet toegestaan, om de ontvangen offerteaanvragen te gebruiken voor meerdere van zijn/haar bedrijven c.q. handelsnamen, zonder dat deze afzonderlijk zijn ingeschreven als zijnde deelnemer aan de website(s) van Leadle. Het is de deelnemer van de website(s) van Leadle niet toegestaan de ontvangen informatie door te geven aan derden, met als opzet zich zelf te profileren als zijnde een verstrekker van offerteaanvragen/leads, mits met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Leadle B.V. Kortom; het is niet toegestaan de ontvangen leads en bijbehorende informatie, N.A.W.T.E. gegevens door te verkopen aan derden en/of te gebruiken voor elk ander doel dan het komen tot een overeenkomst met de betreffende consument/offerteaanvrager. Overtreding hiervan leidt tot onmiddellijke verwijdering van de website(s). De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Leadle voor de deelnemer voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Leadle B.V.


Artikel 12. Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
3. Leadle B.V. behoudt zich het recht voor haar voorwaarden aan te passen zonder dat hiervoor uw toestemming is vereist. Leadle B.V. stelt u schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte van wijzigingen in haar voorwaarden.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet toepasselijk wordt verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet.